TIN TỨC - TIN HÀNG KHÔNG Bản in
 
Khuyến mại đặc biệt, 12.000 vé giá chỉ từ 12.000 VNĐ!
Tin đăng ngày: 11/12/2015 - Xem: 1607
 
Điểm khởi hành   Điểm đến Ngày bay Khuyến mại
kết thúc
Loại khuyến mại Loại vé Giá Starter^
VND
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 6 Jan -
27 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 23 Feb -
13 Apr 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Bangkok   Tp.Hồ Chí Minh 23 Feb -
13 Apr 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Bangkok   Hà Nội 6 Jan -
27 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Vinh 16 Dec -
28 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Chu Lai 5 Jan -
17 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Chu Lai 15 Dec -
22 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Buôn Ma Thuột   Thanh Hóa 15 Dec -
29 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Chu Lai   Buôn Ma Thuột 5 Jan -
17 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Chu Lai   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Chu Lai   Buôn Ma Thuột 15 Dec -
22 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Hong Kong   Hà Nội 5 Jan -
17 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Hong Kong   Hà Nội 23 Feb -
13 Apr 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND149000 Mua vé
 
Huế   Tp.Hồ Chí Minh 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND149000 Mua vé
 
Hà Nội   Tuy Hòa 16 Dec -
29 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Hà Nội   Tuy Hòa 6 Jan -
20 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Hà Nội   Hong Kong 5 Jan -
17 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
5 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Hà Nội   Đà Lạt 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 23 Feb -
13 Apr 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Hà Nội   Hong Kong 23 Feb -
13 Apr 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Hà Nội   Tp.Hồ Chí Minh 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Hà Nội   Đà Nẵng 7 Jan -
27 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Hà Nội   Đà Lạt 15 Dec -
29 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Hà Nội   Bangkok 6 Jan -
27 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Hải Phòng   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Nha Trang   Vinh 15 Dec -
29 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND490000 Mua vé
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Nha Trang   Vinh 6 Jan -
20 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND490000 Mua vé
 
Nha Trang   Tp.Hồ Chí Minh 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 6 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND190000 Mua vé
 
Phú Quốc   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND190000 Mua vé
 
Pleiku   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Pleiku   Tp.Hồ Chí Minh 5 Jan -
17 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Quy Nhơn   Tp.Hồ Chí Minh 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Quy Nhơn   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Singapore   Đà Nẵng 6 Jan -
27 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND599000 Mua vé
 
Singapore   Tp.Hồ Chí Minh 6 Jan -
27 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Tp.Hồ Chí Minh 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Thanh Hóa   Buôn Ma Thuột 15 Dec -
29 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hải Phòng 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 23 Feb -
13 Apr 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Lạt 6 Jan -
20 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Singapore 6 Jan -
27 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Thanh Hóa 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Bangkok 6 Jan -
27 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Phú Quốc 6 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND190000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Quy Nhơn 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND199000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Hà Nội 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Lạt 15 Dec -
23 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Nha Trang 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đà Nẵng 6 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Vinh 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Pleiku 5 Jan -
17 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Tuy Hòa 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Đồng Hới 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tp.Hồ Chí Minh   Huế 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND149000 Mua vé
 
Tuy Hòa   Hà Nội 16 Dec -
29 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Tuy Hòa   Tp.Hồ Chí Minh 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Tuy Hòa   Hà Nội 6 Jan -
20 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Tuy Hòa   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Vinh   Nha Trang 6 Jan -
20 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND490000 Mua vé
 
Vinh   Nha Trang 15 Dec -
29 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND490000 Mua vé
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Vinh   Buôn Ma Thuột 16 Dec -
28 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Vinh   Tp.Hồ Chí Minh 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Đà Lạt   Hà Nội 15 Dec -
29 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Đà Lạt   Hà Nội 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND399000 Mua vé
 
Đà Lạt   Tp.Hồ Chí Minh 6 Jan -
20 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Đà Lạt   Tp.Hồ Chí Minh 15 Dec -
23 Dec 2015
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Hà Nội 7 Jan -
27 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND99000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 6 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Singapore 6 Jan -
27 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND599000 Mua vé
 
Đà Nẵng   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND12000 Mua vé
 
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 4 Jan -
23 Jan 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
Đồng Hới   Tp.Hồ Chí Minh 25 Jan -
6 Feb 2016
23:59
13/12/2015
Khuyến mại đặc biệt!
Chú ý
Starter VND299000 Mua vé
 
 
Đại lý vé máy bay Ánh Lân
Địa chỉ: Số 80, đường Hồng Bàng, TP Vinh
Hotline: 0383.598.098 - DD: 0912.480.978 - 0974.730.906
Email: vemaybayanhlan@gmail.com - Website: http://anhlan.com.vn; http://sukienvinh.com/
Tin tức khác:
TUYỂN NHÂN VIÊN (7/5/2018)
Khuyến mại đặc biệt, 12.000 vé giá chỉ từ 12.000 VNĐ! (11/12/2015)
VUI TIỆC CỔ TÍCH – CÙNG ĐÓN BẤT NGỜ (11/12/2015)
BIG SALE… TUẦN LỄ VÀNG “12h RỒI, VIETJET THÔI! (11/12/2015)
CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (24/11/2015)
Vietjet chào đón đoàn khách SkyBoss về từ Châu Âu cùng tàu bay thứ 28 (2/11/2015)
Vietjet tưng bừng khai trương đường bay TP.HCM - Myanmar (2/11/2015)
Thai Vietjet bay thường lệ tới đất phật Bodh Gaya (Ấn Độ) (2/11/2015)
Vietjet mở 2 đường bay mới Nha Trang – Hải Phòng, Vinh – Buôn Ma Thuột (2/11/2015)
TƯNG BỪNG SĂN VÉ MỪNG THÁNG KHUYẾN MÃI BAY TỪ HÀ NỘI! (2/11/2015)
VietJetAir tăng chuyến và mở các đường bay mới (2/11/2015)
Hà Nội - Đông Nam Á với giá đặc biệt (29/10/2015)
Vinh - Vientiane: Khuyến mại cùng Vietnam Airlines (29/10/2015)
Hà Nội - Hông Kông: Khuyến mại từ 130 USD (29/10/2015)
TƯNG BỪNG SĂN VÉ MỪNG THÁNG KHUYẾN MÃI BAY TỪ HÀ NỘI! (29/10/2015)
Đặt vé máy bay Online
Nội địa   Quốc tế   Khứ hồi
Ngày đi: (*)   
Giờ đi:
Người lớn Trẻ em Em bé
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 124 - Tất cả: 557,818